Ledende eiendomsselskapAngvik Eiendom er blant de ledende selskapene innenfor forvaltning av næringseiendom i Møre og Romsdal og forvalter mer enn 150 000 kvm næringseiendom fordelt på 50 bygg. Vi har hovedkontor på Nøisomhed Gård i Molde, og er en aktiv pådriver for utvikling og vekst med engasjement i flere store utviklingsprosjekter i fylket. Vi har betydelig kompetanse på utleie av handel- og næringseiendom, og har bl.a. ansvar for utleie av AMFI kjøpesentrene i Molde. Vårt mål er at både eier og leietagere skal være fornøyde.
Lokal verdiskaping siden 1881


Angvik Gamle Handelssted 1881

Angvik Eiendom er en del av Angvik Gruppen som er et felles selskap for eierselskapene: Angvik Byggkompani, Angvik Eiendom, Angvik Areal og Handelshuset Angvik.


I 1881 grunnla John og Gurianna Angvik firmaet JK Angvik som ble opphavet til 12 unike familiebedrifter på begynnelsen av 1900-tallet. Angvik Gruppen har sine røtter i denne historien. Forankret i historien og lokalsamfunnet, skaper vi verdier langsiktig og fremtidsrettet.Angvikgruppen