Nye prosjekter


Angvik Eiendom har kontinuerlig engasjement i utbyggingsprosjekter og nyetableringer. Vi har blant annet flere større utviklingsprosjekter i Molde sentrum, Årø og Eikrem. Dette er prosjekter vi utvikler sammen med andre eiere. Vi tar hånd om alt fra idé og reguleringssøknader til tegninger, byggemeldinger og oppsett av ferdig bygg, samt utleie og drift. Vi har en dyktig stab som i utviklingsfasen samarbeider med ulike arkitekter, entreprenører og konsulenter.