Velkommen til vårt kundesenter.


Kontaktflaten mellom oss som forvalter og deg som leietager er avgjørende for vårt samarbeid og felles suksess. Som leietaker vil du bli godt kjent med vårt personell, da hver eiendom har et fast team som har inngående kunnskap om eiendommen og dine behov.


telefon

71 20 22 40

e-post

post@angvik-eiendom.noSend oss en beskjedresepsjon-therese-forside

Kontakt ossAngvik Eiendom AS

Nøisomhed, 6405 Molde