Forvaltning


Angvik Eiendom forvalter eiendommer for ulike eiere og eiendomsselskaper. Vi tar hånd om alt innen markedsføring, utleie, kontraktsforvaltning, regnskap, økonomistyring, drift, vedlikehold, rehabilitering, ombygging og utvikling. Gjennom deltagelse i bransjeforum, kurs og videreutdanning, holder vi oss oppdaterte på aktuelle problemstillinger i eiendomsbransjen. Vårt mål er at både eiere og leietagere skal være fornøyde med den jobben vi gjør.Drift


Vår virksomhet dreier seg ikke først og fremst om bygninger og eiendom, men om menneskene som skal jobbe og bo der. Det er derfor viktig for oss å gjøre hverdagen til våre kunder enklere.

Kontaktflaten mellom oss som forvalter og deg som kunde er avgjørende for vårt samarbeid og felles suksess, og Angvik Eiendom har av den grunn egne ansatte i form av en stab med driftsoperatører. Som leietaker vil du bli godt kjent med vårt personell, da hver eiendom har et fast team som har inngående kunnskap om eiendommen og ditt behov som leietaker. Mange av våre driftsoperatører har bakgrunn som mekanikere, elektrikere eller rørleggere. Vi bygger stadig kompetanse blant vårt personell for å ivareta de forskjellige kunnskapsbehov om optimal drift av eiendommer.

vaktmester
Selskaper vi forvalter for